Konkurs na Facebooku

Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody od naszych wystawców! 

Zapraszamy do udziału w konkursie na Facebooku. Do wygrania cenne nagrody, od naszych wystawców.

Wystarczy, że:
1) Klikniesz "wezmę udział" w wydarzeniu na Facebooku Vege Day Bydgoszcz,
2) W komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku napiszesz ciekawe zaproszenie na nasze wydarzenie, dla swojego znajomego oraz oznaczysz go w komentarzu.

Nagrodzimy cztery najciekawsze odpowiedzi!
Do wygrania:

I miejsce -  do wyboru: bezpłatny jeden trening personalny lub bezpłatne dwa zajęcia grupowe ufundowane przez Fit Dietetyk Jakub Lorenc

II miejsce - dowolne opakowanie kawy, o pojemności 200 gram, ufundowane przez Bromberg Kaffe,

III miejsce - naturalny pomarańczowy olejek myjący, ufundowany przez mazidlo.com

IV miejsce - naturalny dezodorant, ufundowany przez mazidlo.com.

Konkurs rozpoczyna się 23 października o 19:30. Na Wasze odpowiedzi czekamy do środy 25 października, do godziny 23:00. 

Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest organizowany przez Efekt Motyla, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00- 672 Warszawa, ul. Piękna 68 (dawniej Al. Jerozolimskie 53/1A, 00- 697 Warszawa) zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 5242495143,
2. Konkurs odbywa się wyłącznie na Facebooku, komentarz należy dodać w poście zamieszczonym na wydarzeniu "Vege Day Bydgoszcz",
3. Konkurs rozpoczyna się 23 października o 19:30, a kończy 25 października o 23:00,
4. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które posiadają konto na portalu Facebook,
5. Celem konkurs jest rozpropagowanie idei Vege Day Bydgoszcz, które pomogą uczestnikom w poprawie ich zdrowia,
6. Zasady konkursu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wykonania dwóch czynności:

1) Kliknięcia "wezmę udział" w wydarzeniu na Facebooku Vege Day Bydgoszcz,
2) W czasie trwania konkursu, napisania w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku ciekawego oraz kreatywnego zaproszenia na wydarzenie oraz oznaczenie w komentarzu osoby zapraszanej.

7. Zwycięzcami zostaną autorzy najbardziej kreatywnych i pasujących do wydarzenia odpowiedzi. W skład jury wchodzą trzy osoby: Robert Więczkowski, Paulina Szymczak oraz Patrycja Siuda - organizatorzy targów,
8. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w piątek, 27 października do godziny 18:00 na wydarzeniu Vege Day Bydgoszcz na Facebooku, oraz na stronie interentowej wydarzenia: www.vege.efektmotyla.edu.pl,
9. Nagrody do wygrania:

I miejsce -  do wyboru: bezpłatny jeden trening personalny lub bezpłatne dwa zajęcia grupowe ufundowane przez Fit Dietetyk Jakub Lorenc, o wartości 120 zł, 
II miejsce - dowolne opakowanie kawy, o pojemności 200 gram, ufundowane przez Bromberg Kaffe, o wartości 20 zł,
III miejsce - naturalny pomarańczowy olejek myjący, ufundowany przez mazidlo.com, o wartości 20 zł,
IV miejsce - naturalny dezodorant, ufundowany przez mazidlo.com, o wartości 20 zł.

10. Warunkiem uzyskania nagrody jest spełnienie trzech powyższych wymagań, zawartych w punkcie 6. Nagród nie można wymieniać na ich równowartość pieniężną,
11. Ewentualne reklamacje można składać mailowo, wysyłając wiadomość na adres: robert@efektmotyla.edu.pl do 30 października. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu dwóch dni,
12. Regulamin konkurs, dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia Vege Day Bydgoszcz,
13. Nagrody można odebrać wyłącznie podczas Vege Day Bydgoszcz, 28 października. Należy zgłosić się do organizatorów w godzinach od 10:00 do 17:00.
14. Za jakość świadczonych usług nie odpowiada Organizator, a firmy fundujące nagrody,
15. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany,
16. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Odpowiedzi konkursowe, mogą być wykorzystane do celów marketingowych,
17. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.vege.efektmotyla.edu.pl.